Öppna famnen – låt dig inspireras!

Var och en av oss har något att bidra med. Det är sanningen. Men många gånger känner vi oss inte så. Vi får veta att vi inte räcker, att vi inte är redo, och att vi saknar det som behövs, av andra. Och även av oss själva. Lögnerna vi får höra kan hålla oss tillbaka från de gåvor vi var gjorda för att ge.

Låt oss sluta med det. Låt människor inspirera dig till stordåd. Öppna famnen och välkomna världen!